4 rodzaje wskaźników, które musi znać każdy inwestor na rynku walutowym

4 rodzaje wskaźników, które musi znać każdy inwestor

Wielu inwestorów dużo czasu poświęca na znalezienie idealnego momentu na wejście na rynek lub szuka wyraźnego znaku, który krzyczy do nich „kup” albo „sprzedaj”. Szukanie takiego momentu może być fascynujące, ale sam wynik jest zawsze taki sam. Prawda bowiem jest taka, że nie ma jednej, najlepszej drogi inwestowania na forexie. Dlatego też inwestorzy, którzy chcą odnieść sukces na forexie, muszą zdać sobie sprawę, że istnieje co najmniej kilka wskaźników, które mogą pomóc znaleźć najlepszy moment na zakup lub sprzedaż walut przy najlepszej cenie. Przejdźmy więc do omówienia czterech najczęściej wykorzystywanych przez inwestorów wskaźników na forexie.

Wskaźnik 1: Narzędzie do śledzenia trendu

Możliwe jest oczywiście zarabianie pieniędzy handlując przeciwko trendowi, jednakże dla wielu inwestorów o wiele łatwiejsze jest podejście w którym określa się kierunek głównego trendu i próbuje się inwestować w zgodzie z jego kierunkiem. Tutaj swoją ważną role odgrywa narzędzie do śledzenia trendu. Wiele osób błędnie pojmuje rolę tego narzędzia i próbuje wykorzystać je jako samodzielny system do handlowania. Oczywiście można je do tego wykorzystać, ale prawdziwa rola tego narzędzia polega na pomocy przy podejmowaniu decyzji, czy wejść na długą pozycję, czy też na krótką. Prześledźmy więc jedną z najprostszych metod monitorowania trendu – ruchomą średnią punktu przecięcia (moving average crossover) poziomu ceny bezpieczeństwa i wskaźnika na wykresie pary walut.

Jednym z często stosowanych sposobów jest korzystanie z dwóch ruchomych średnich przecięcia. Mogą to być różne średnie, np. jednej dla 50 dni oraz drugiej dla 200 dni. Według teorii trend jest przychylny jeżeli ruchoma średnia z 50 dni jest powyżej średniej z 200 dni, z kolei trend jest niekorzystny w sytuacji gdy średnia z 50 dni jest poniżej średniej z 200 dni.  Oczywiście niezależnie od tego jakie dwie średnie zestawimy będą się pojawiały sytuacje, w których cena bezpieczeństwa kierować się będzie w jedną stronę, a po chwili nagle będzie szybować w przeciwnym kierunku.

Możemy też wykorzystać inną kombinację – 10-dobową oraz 30-dniową średnią. Korzyścią zastosowania takiej kombinacji jest jej szybsza reakcja na zmianę ceny w trendzie od wyżej wymienionej kombinacji. Minusem takiego zestawienia jest to, że jest ono bardziej podatne na sytuacje skoków ceny bezpieczeństwa.

Wielu inwestorów będzie się zarzekało, że jakaś dana kombinacja jest niezawodna, ale prawda jest taka, że nie ma jednej najlepszej kombinacji. Każdy inwestor będzie czerpał najwięcej korzyści z zastosowania takiej kombinacji, która najlepiej odpowiada okresowi, na który zawiera swoje transakcje. Wskaźniki te pozwalają więc na ocenę, czy trend wskazuje, że należy wejść na długą pozycję, czy handlować na krótkich pozycjach. Nie powinno się jednak polegać na tym wskaźniku w celu podjęcia decyzji o zakupie lub sprzedaży.

Wskaźnik 2: Narzędzie potwierdzające trend

Wspomniane wcześniej narzędzie śledzące trend podpowiada nam, czy główny trend dla danej pary jest wschodzący, czy też kieruje się w dół. Na ile jednak wskaźnik ten jest wiarygodny? Jak już wspomniane zostało wcześniej, narzędzie śledzące trend podatne jest na skoki ceny. Przydatne byłoby więc narzędzie, które pomogłoby określić, czy wskaźnik śledzący trend jest poprawny, czy błędny. W tym celu konieczne jest zastosowanie narzędzia służącego do potwierdzania trendu. Podobnie jak w przypadku narzędzia śledzącego trend, narzędzie potwierdzające trend nie powinno być wykorzystywane do określania sygnału do zakupu lub sprzedaży. Stosujemy je po to, aby sprawdzić, czy obydwa narzędzia wskazują na takie same kierunki.

W skrócie, jeżeli obydwa narzędzia są zgodne, to inwestor może z większą dozą pewności otworzyć długą pozycję dla danej pary walut. Podobnie, jeżeli narzędzia nie zgadzają się, inwestor powinien szukać najlepszego momentu na sprzedaż w krótkim terminie danej pary walut.

Jednym z najbardziej znanych i przydatnych narzędzi do potwierdzenia trendu jest MACD – (Moving Average Convergence Divergence) – wskaźnik skonstruowany przez analityka Gerarda Appela w latach 60. XX wieku. Wskaźnik ten bada zbieżności i rozbieżności, a więc różnice między dwiema średnimi ruchomymi. Rożnica jest następnie wygładzana i porównywana jest z jej własną średnią ruchomą.

Gdy wygładzona średnia MACD jest powyżej swojej własnej średniej ruchomej, to histogram na dole wykresu 3 jest pozytywny i trend wznoszący jest potwierdzony. W drugą stronę z kolei, w sytuacji gdy kombinacja średniej ruchomej śledzącej trend jest niekorzystna ( krótkoterminowa średnia jest poniżej długoterminowej) oraz gdy histogram MACD jest negatywny, to mamy trend skierowany w dół. Gdy obydwa czynniki są pozytywne, to potwierdzony jest trend skierowany do góry.

Wskaźnik 3: Narzędzie do oceny pozycji pary walut – overbought/oversold

Powszechna jest opinia, że inwestorzy powinni handlować w zgodzie z kierunkiem głównego trendu, pozostaje jedynie podjęcie decyzji, czy rozpoczynać inwestycję od razu po tym, gdy poznany zostanie kierunek trendu, czy w momencie gdy pojawi się wyhamowanie trendu. Jeżeli zdecydujesz się zakupić walutę natychmiast, to możesz to zrobić gdy tylko kierunek trendu zostanie poznany, jeżeli jednak zdecydujesz się poczekać na wyhamowanie w perspektywie dłuższego trendu, to możesz liczyć się z mniejszym ryzykiem takiej inwestycji. W tym celu pomocny jest wskaźnik overbought/oversold.

Z punktu widzenia inwestorów najbardziej przydatny w tej sytuacji jest trzydniowy wskaźnik RSI (wskaźnik relatywnej siły trendu). Wskaźnik ten wylicza łączną sumę dni, w których cena szła w górę oraz w dół w określonym przedziale czasu i może przyjmować wartości od 0 do 100. Jeżeli cena w danym okresie tylko zwyżkowała to wskaźnik będzie miał wartość 100, jeżeli cena cały czas spadała, to wskaźnik będzie przyjmował wartość bliską zeru. Wynik równy 50 odczytywany jest jako neutralny.

Inwestor, który chce dokonać zakupu w momencie wyhamowania, powinien rozważyć zakup na długi okres w momencie gdy 50-dniowa średnia ruchoma jest powyżej 200-dniowej średniej i trzydniowy wskaźnik RSI spada poniżej pewnego poziomu wyzwolenia, takiego jak 20, który będzie oznaczał, że cena weszła na pozycję oversold. I odwrotnie inwestor powinien rozważyć zakup na krótki okres jeżeli średnia 50-dniowa jest poniżej poziomu średniej 200-dniowej i wskaźnik RSI wzrasta powyżej pewnego poziomu, takiego jak 80, który oznacza, ze cena weszła na pozycję overbought. Każdy inwestor będzie uważał, że inny poziom RSI jest odpowiedni. Moja propozycja jest przykładowa, ale bardzo wyważona.

Wskaźnik 4: Narzędzie, służące do określenia najlepszego momentu sprzedaży z zyskiem

Ostatnim wskaźnikiem, który przyda się każdemu inwestorowi, jest narzędzie, które pomoże określić kiedy sprzedać posiadaną parę walut z zyskiem. Mamy tu do wyboru wiele instrumentów. Jednym z nich może być trzydniowy wskaźnik RSI. Inwestor, który posiada otwartą pozycję długoterminową, może rozważyć jej sprzedanie i zainkasowanie zysku w sytuacji, gdy trzydniowy wskaźnik RSI wzrasta do wysokiego poziomu, takiego jak np. 80 lub więcej. Z drugiej strony, inwestor posiadający krótką pozycję, powinien rozważyć sprzedaż i zgarnięcie zysku w sytuacji gdy trzydniowa RSI spada do poziomu 20 lub niższego.

Kolejnym narzędziem służącym do określania momentu sprzedaży jest popularny wskaźnik znany jako granica Bollingera. Narzędzie to dodaje i odejmuje standardowe odchylenia zmian ceny w danym czasie od średniej ceny sprzedaży w tym samym przedziale czasu w celu stworzenia granic dla inwestycji.

Można na przykład nałożyć na dzienny wykres danej pary walut 20-dniowe granice Bollingera. Inwestor posiadający długą pozycję powinien rozważyć zamknięcie pozycji i uzyskanie zysku w sytuacji gdy cena dojdzie do górnej granicy, a inwestor posiadający krótkoterminową pozycje powinien rozważyć sprzedaż w momencie gdy cena osiągnie dolną granicę.

Ucząc się wielu wskaźników występujących na forexie możesz z czasem wypracować odpowiadające własnemu stylowi inwestowania strategie, które pozwolą Ci na sprzedaż pary walut z zyskiem. Będziesz wiedział kiedy sprzedać waluty, aby w przypadku odwrócenia trendu, nie ponieść zbyt dużych strat.