Fundamental speed strategy

Fundamental speed strategy

Fundamental speed strategy to strategia szybkiego zajmowania i wychodzenia z pozycji w oparciu o ściśle określony reżim ekonomiczny. Poznaj ją i sprawdź jak stosować.

Strategia fundamental speed strategy polega na śledzeniu kluczowych wskaźników ekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na waluty, którymi obracamy, reagowaniu na publikowane informacje oraz zajmowaniu i wychodzeniu z pozycji w sposób systematyczny. Poniżej przedstawiamy krok po kroku zarys ogólny strategii:

1. Koncentracja na informacjach ekonomicznych istotnych dla znaczącego obszaru rynku

Codziennie, na całym świecie publikowane są liczne raporty ekonomiczne, ale tylko z niektórymi z nich warto zapoznawać się i budować strategię inwestycyjną według ich wskazań. Znaczące ruchy w cenach walut z reguły występują po ogłoszeniu danych ekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na poziom kursu danej waluty w odniesieniu do innych walorów (jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek forex są wahania cenowe poszczególnych walut; aby zapoznać się bliżej z problemem przejdź do artykułu: „Dowiedz się, jak wielkie znaczenie maja kursy wymiany dla traderów.”)

Poniżej przedstawiamy listę informacji, które warto śledzić:

  • Indeks wzrostu cen towarów i usług - CPI (Consumer Price Index)
  • Bilans handlowy
  • Informacje o stopach procentowych
  • Indeks sprzedaży detalicznej
  • Transakcje na rynku nieruchomości (sprzedaż domów)
  • Wskaźnik optymizmu konsumentów
  • Poziom bezrobocia

Większość kalendarzy ekonomicznych dostępnych online takich, jak kalendarz publikowany przez Bloomberg , kładzie szczególny nacisk na informacje ekonomiczne. Na przykład, w kalendarzu ekonomicznym publikowanym na tym portalu wydarzenia mające istotne znaczenie dla całego rynku oznaczone się czerwoną gwiazdką. Może to być użyteczne narzędzie podczas podejmowania decyzji o tym, jakie dane będą stanowić podstawę ruchów inwestycyjnych. (W celu uzyskania bliższych informacji na temat wydarzeń mających istotne znaczenie dla inwestorów przeczytaj  artykuł „Inwestycje w oparciu o dane ekonomiczne„)

2. Ustanawianie limitu czasu wchodzenia i wychodzenia z rynku.

Generalnie, po opublikowaniu istotnych informacji gospodarczych, następuje zauważalny, lecz krótkotrwały (jedno- lub dwuminutowy) ruch cenowy. W zależności od tego czy dane były zgodne, poniżej lub powyżej oczekiwań, można zauważyć, że ceny z reguły poruszają się w możliwym do przewidzenia kierunku, chociaż niejednokrotnie po upływie tego krótkiego okresu reakcji, obierają kierunek, który zdaje się nie mieć żadnego uzasadnienia.

Ruch ten nie jest jednak tak dowolny jakby się mogło wydawać, gdyż uwarunkowany jest działaniami podejmowanymi przez rząd w celu ustabilizowania własnej waluty lub też przez bank, który usiłuje wypchnąć pieniądze w celu uzyskania możliwie najwyższych kursów transferowych – są to na pewno czynniki pozostające poza kontrolą inwestorów. Jeżeli opublikowane dane wskazują lub poruszają się w kierunku dziennej średniej, można czuć się w miarę komfortowo zatrzymując pozycję przez okres do pięciu minut. Jednakże, warto się przyjrzeć temu zjawisku analizując także indywidualne transakcje.

3. Nie podejmować żadnych działań, jeżeli sytuacja jest neutralna.

Jeżeli przewidywana lub prognozowana wartość odpowiada rzeczywistej, nie zawieraj transakcji tylko po to, aby ją zawrzeć. Stosowanie takiej strategii oferuje tylko kilka opcji inwestycyjnych w danym dniu (a nawet mniej, jeśli obracasz jedną lub dwiema parami walut); w tym momencie rodzi się pokusa, aby zaryzykować pieniądze w neutralnej sytuacji. Ważne jest jednak, aby inwestować zgodnie z przyjętym systemem i nie kierować się emocjami. (Próba wyeliminowania emocji z procesu inwestycyjnego może okazać się trudnym zadaniem, ale jest jednym z czynników decydujących o sukcesie na forex. Warto zapoznać się z artykułem: 4 filary sukcesu na forexie)

Dla inwestora na rynku walutowym ważne jest, aby zawierać transakcje, które wykazują duże prawdopodobieństwo sukcesu. Z czasem, zawierając coraz więcej transakcji charakteryzujących się wysokim stopniem rentowności, inwestor uzyskuje wysoki poziom ogólnego obrotu. Przestrzeganie zasad ustalonego systemu umożliwia monitorowanie transakcji i ustalenie, które z nich nie są rentowne, a które przynoszą zyski. Dwie inne kluczowe korzyści płynące ze stosowania strategii fundamental speed strategy są następujące:

Ograniczenie zakresu, w jakim trader opiera swoje decyzje na wykresach i analizie technicznej

Dla początkującego inwestora na rynku walutowym, analiza techniczna może wydawać się skomplikowana i trudna do odczytania w sposób poprawny. Z drugiej strony, odczytywanie wskaźników fundamentalnych (w postaci raportów ekonomicznych) oraz poprawne reagowanie na zmiany w nich zachodzące może nabrać bardziej konsekwentnego charakteru i pozwolić uzyskać bardziej przewidywalne wyniki. W miarę oswajania się z procesem zwierania transakcji forex, można połączyć analizę techniczną z szybkim zawieraniem transakcji oraz wychodzeniem z pozycji w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych.

Umiejętność opracowania systematycznego harmonogramu

Dla wielu inwestorów, najtrudniejszą częścią inwestowania jest podjęcie decyzji o nabyciu danego waloru. Okres, w którym ogłaszane są raporty gospodarcze umożliwia inwestorom opracowanie harmonogramu i podejmowanie decyzji o terminie, w którym wejdą na rynek.

Inwestycje prowadzone w oparciu o strategię szybkiego zajmowania i wychodzenia z pozycji przy zastosowaniu ściśle określonego reżimu ekonomicznego mogą przez niektórych inwestorów być postrzegane, jako bardziej intuicyjne, gdyż oparte są na informacjach gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko jedna z wielu strategii, które warto uwzględnić będąc inwestorem na rynku walutowym. Więcej strategii forex można znaleźć w dziale: Różne strategie forex.

Czytaj także: