Japońskie gospodynie

Japońskie gospodynie – Japanese Housewives

Co oznacza termin japońskie gospodynie?

Na rynku walutowym jest to zbiorowe określenie olbrzymiej ilości japońskich gospodyń domowych, które zajęły się inwestowaniem w waluty na rynku forex w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ponieważ przez większość tego okresu stopy procentowe w Japonii przyjmowały wartość bliską zeru, japońskie gospodynie domowe stwierdziły, że inwestowanie w waluty będzie doskonałym sposobem na podreperowanie domowych budżetów.

Ta grupa inwestorów domowych nazywana jest także „Mrs. Watanabes”.

Wyjaśnienie

Japońskie gospodynie domowe miały ogromny wpływ na rynki walutowe. Przedstawiciele Bank of Japan, a więc japońskiego banku centralnego, poinformowali w 2007 roku, że spora ilość inwestycji przeprowadzonych przez gospodynie domowe, pomogła ustabilizować walutę. Wynikało to głównie z faktu, że gospodynie domowe miały tendencję do kupowania walut, gdy ceny na rynku spadały, a sprzedawały waluty głównie w sytuacji, gdy na rynku panował dłuży okres wzrostu wartości danej waluty.

Zdecydowana większość tych transakcji zawarta została poprzez konta internetowych brokerów forex, którzy oferowali dźwignię w wysokości od 20 do 100. Jedną z ulubionych strategii tej grupy inwestorów było także przeprowadzanie carry trades.