3 najważniejsze rynki na które trzeba zwracać uwagę inwestując na forexie

3 najważniejsze rynki na które trzeba zwracać uwagę inwestując na forexie

Większość inwestorów, zarówno nowych, jak i bardziej zaawansowanych, praktycznie całość swoich inwestycji opiera tylko na różnego rodzaju wskaźnikach technicznych – średnich ruchomych oraz na liniach wyznaczanych przez trend. Bardzo rzadko zwracają oni uwagę na dodatkowe aspekty, które dostarczają wiele pomocnych wskazówek przy ustalaniu kierunku, w którym podąży dana para walut. Czasami rynki określonych aktywów inwestycyjnych stanowią klucz do otwarcia zwycięskiej pozycji lub do uniknięcia porażki.

Menadżerowie funduszów inwestycyjnych od lat sprawdzają rynki poboczne w celu uzyskania potwierdzenia zanim otworzą pozycję. Ci profesjonaliści, korzystając z bardzo zaawansowanych programów do wykresów, są w stanie widzieć związki jakie występują między określonego rodzaju rynkami, dzięki czemu mają informacje o kierunku inwestycji. Widzą czy są one dokonywane w tym samym kierunku, czy też w różnych kierunkach. Niektóre z takich korelacji są znane powszechnie – ropa naftowa i kanadyjski dolar, czy kontrakty terminowe na złoto i dolar australijski. Niektóre nie są tak powszechnie znane, jak na przykład kurs wymiany dolara amerykańskiego/jena japońskiego i krótkoterminowa stopa zwrotu na obligacjach rządu japońskiego. W artykule tym zaprezentuje kilka najważniejszych rynków, które mogą zaoferować cenne wskazówki odnośnie kierunku w którym zmieniać się będą ceny na forexie.

Niedoceniany rynek obligacji

Choć może wydawać Ci się to dziwne, waluty i obligacje są ze sobą mocno powiązane. Kierunek dla obydwu wymienionych aktywów inwestycyjnych jest ściśle powiązany ze stanem gospodarki danego kraju oraz jego polityką fiskalną. Jeżeli gospodarka danego kraju jest w dobrej kondycji i jest silna, inwestorzy międzynarodowi będą skupować obligacje wystawione przez rząd takiego kraju – w poszukiwaniu pewnej i stabilnej stopy zysku. Sytuacja ta spowoduje naturalnie zwiększenie zapotrzebowania na walutę tego kraju, a tym samym wzrost wartości tej waluty. Międzynarodowi inwestorzy, którzy są zainteresowani jakąkolwiek inwestycją w danym kraju zawsze muszą dokonywać transakcji w walucie tego kraju.

Właśnie z tego względu wszyscy menadżerowie funduszów inwestycyjnych obserwują stopy zysków z obligacji krótkoterminowych w celu potwierdzenia, że w stosunku do tej waluty foruje się właśnie trend. Ruch w jednym aktywie może przepowiedzieć lub potwierdzić ruch w innym.

Jedną z par, która podlega tej zależności jest kurs wymiany dolara amerykańskiego/jena japońskiego. Na forexie kurs pary USD/JPY zmienia się w relatywnie bliskiej synchronizacji z japońskimi krótkoterminowymi obligacjami – a dokładnie z obligacjami dwuletnimi. Związek ten był bardzo silny zwłaszcza w roku 2010. Większość uczestników rynku walutowego widziało w jenie silną walutę. Globalna gospodarka wychodziła na prostą po recesji, japońskie firmy eksportowe radziły sobie o wiele lepiej niż ich amerykańscy odpowiednicy – co zaowocowało większym wzrostem w Japonii. Jako wynik tego międzynarodowi inwestorzy widzieli większe szanse i perspektywy w rynku japońskim i zaczęli inwestować w rządowe obligacje krótkoterminowe. A to z kolei spowodowało wzrost wartości jena w stosunku do dolara. (Japońskie gospodynie domowe a inwestycje – przeczytaj.)

Walutowe kontrakty krótkoterminowe (futures)

Instrumenty pochodne (derywaty) – jak na przykład kontrakty krótkoterminowe na waluty są kolejnym świetnym narzędziem potwierdzającym utworzenie się krótkoterminowych trendów w kursach walut.

Na rynku papierów wartościowych brokerzy i inwestorzy w poszukiwaniu odpowiedniego momentu będą zwracali uwagę na ilość obrotu na rynku. Z kolei na forexie w celu określenia, czy na daną walutę jest zapotrzebowanie, inwestorzy będą mieli oko na ilość otwartych kontraktów krótkoterminowych na waluty. Informacja ta może być wykorzystana nie tylko do przewidzenia zapotrzebowania na waluty ale także na inne towary obracane na giełdzie (commodities).

Niektórzy analitycy zwracają uwagę zarówno na transakcje komercyjne, jak i niekomercyjne, ale najważniejsze jest jednak baczne obserwowanie pozycji niekomercyjnych. Pozycje niekomercyjne zawierane są głównie przez jednostki zajmujące się spekulacją na rynku. Istotą jest bowiem posiadanie informacji o zamkniętym dla danego dnia zapotrzebowaniu na określoną walutę w celu określenia lub potwierdzenia potencjalnego kierunku na rynku. Na przykład, spore zainteresowanie daną walutą (duża ilość kontraktów) oznacza, że większość inwestorów jest po tej samej stronie rynku (posiada tą samą walutę) – co oznacza, że odwrotny wynik na rynku jest bardziej prawdopodobny. Jeżeli większość inwestorów sądzi, że wartość danej pary wzrośnie lub posiada otwarte długie pozycje, co się stanie gdy nagle wszyscy zechcą sprzedać posiadane pozycje?

Kontrakty CDS - Credit Default Swap

Rynek kontraktów CDS jest raczej mało znany. CDS to instrument pochodny służący przenoszeniu ryzyka kredytowego i jest doskonałym narzędziem obrazującym popyt na dane waluty.

Kontrakty CDS istnieją na rynku od około 20 lat i służą do ochrony pozycji kupującego przed ewentualnym żądaniem spłaty. Dla przykładu: dany menadżer funduszów może ubezpieczyć zdolność kredytową w wysokości 100 milionów $ w japońskich obligacjach rządowych płacąc pewną premię ubezpieczeniową. W sytuacji kryzysu kredytowego menadżer ten będzie mógł odzyskać wartość równą tymże obligacjom. Podobnie jak w przypadku kontraktów krótkoterminowych na waluty, kontrakty CDS pozwalają określić czy dana waluta jest przewartościowana, czy niedowartościowana. Podczas kryzysu kredytowego w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku, kontrakty CDS potwierdziły brak zainteresowania europejskimi aktywami – kontrakty CDS (koszty ubezpieczenia) poszybowały do rekordowo wysokich poziomów.

Te wskaźniki mogą dostarczyć bezcennych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, a co za tym idzie zwiększyć stopę zwrotu z podejmowanych inwestycji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach globalnej gospodarki. Gospodarki państw są ze sobą co raz bardziej powiązane i najzwyczajniej opłaca się rozumieć na czym polegają powiązania pomiędzy poszczególnymi rynkami.