Prosta strategia forex

Prosta strategia forex – Rozgrywanie luk w cenach walut

Luki (gaps) są to obszary na wykresie, na których cena waluty (lub innego instrumentu finansowego) wykazuje ostry ruch w górę lub w dół, któremu towarzyszy niewielki, bądź żaden obrót. W efekcie, na wykresie środków powstaje „luka” w normalnej strukturze cen walut. Przedsiębiorczy gracz na rynku forex może zinterpretować i wykorzystać te luki na swoją korzyść. Niniejszy artykuł pomoże ci zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do ich powstawania oraz jak można je wykorzystać w celu zawierania zyskownych transakcji na rynku forex oraz rynku akcji. Rozgrywanie luk jest o tyle ciekawą strategią forex, że powinna spodobać się zarówno inwestorom preferującym analizę techniczną, jak i traderom podejmującym swoje decyzje w oparciu o analizę fundamentalną.

Podstawowe informacje na temat luk

Luki są wynikiem działania czynników bazowych o charakterze fundamentalnym lub technicznym. Na przykład, w sytuacji, gdy zyski spółki znacznie przekraczają planowane dochody, akcje takiej spółki mogą tworzyć lukę już następnego dnia. Oznacza to, że ceny otwarcia były wyższe, niż zamknięcia w dniu poprzedzającym, tym samym tworząc lukę. Na rynku forex, często zdarza się, że ogłoszenie raportu powoduje tyle zamieszania, iż przyczynia się do wzrostu różnicy między ceną kupna i sprzedaży, aż do momentu, w którym pojawia się znacząca luka. Podobnie cena akcji osiągającej nowy punkt najwyższy w danej sesji może odnotować jeszcze wyższą cenę otwarcia w kolejnej sesji, tym samym tworząc lukę techniczną.

Luki można podzielić na cztery niżej wymienione grupy:

• Luki startowe (breakaway gaps) są to luki, które pojawiają się na końcu formacji cenowej sygnalizując pojawienie się nowego trendu.

• Luki wyczerpania (exhaustion gaps) pojawiają się pod koniec formacji cenowej sygnalizując ostateczną próbę osiągnięcia nowej wartości najwyższej lub najniższej.

• Luki zwykłe (common gaps) są to luki, których nie można umieścić w formacji cenowej – reprezentują one po prostu obszar, w którym cena wytworzyła lukę.

• Luki ucieczki (continuation gaps) pojawiają się w środku formacji cenowej oznaczając wysoką aktywność kupujących i sprzedających, którzy podzielają tę samą opinię co do przyszłego kierunku ruchu cenowego danego waloru.

Wypełniać czy nie wypełniać

Kiedy ktoś stwierdza, że luka została wypełniona (filled) oznacza to, że cena powróciła do pierwotnego poziomu przed jej pojawieniem się. Wypełnienia te są dość powszechne i są skutkiem następujących czynników:

• Nieracjonalna obfitość (irrational exuberance): Początkowy wzrost (spike) może się okazać zbyt optymistyczny lub pesymistyczny tym samym zachęcając do korekty.

• Opór techniczny (technical resistance): W przypadku bardzo ostrych wzrostów lub spadków, nie ma miejsca na wsparcie lub opór (support or resistance).

• Formacja cenowa (price pattern): formacja cenowa jest z reguły wykorzystywana w celu klasyfikacji luk i informuje inwestorów o tym, czy luka może być wypełniona, czy nie. Luki wyczerpania (exhaustion gaps) z reguły wykazują największe prawdopodobieństwo wypełnienia ponieważ zapowiadają zbliżający się koniec danego trendu, podczas gdy luki ucieczki (continuation gaps) lub startowe (breakaway gaps) wykazują o wiele mniejsze prawdopodobieństwo wypełnienia się, ponieważ stosuje się je w celu potwierdzenia kierunku bieżącego trendu.

Jeżeli luki wypełniają się podczas tej samej sesji w dniu, w którym wystąpiły, zjawisko to nazywane jest fading (zamykaniem). Na przykład, przypuśćmy, że spółka ogłasza wysokie zyski na akcję za dany kwartał oraz że pojawiają się luki trendu zwyżkującego w dniu otwarcia (co oznacza, że cena otwarcia była znacznie wyższa w porównaniu do wcześniejszej ceny zamknięcia ). Powiedzmy, że w miarę upływu dnia, gracze uświadamiają sobie, że opublikowany raport z przepływów finansowych wykazuje się pewną słabością i zaczynają pozbywać się akcji. W efekcie, cena osiąga punkt zamknięcia z dnia poprzedniego i luka zostaje wypełniona. Wielu uczestników rynku forexowego stosuje tę strategię w okresie wzrostów (zarabiania) lub innych okresach, w których nieuzasadniona obfitość osiąga najwyższą wartość.

W jaki sposób rozgrywać luki

Istnieje wiele sposobów wykorzystywania zjawiska luk, a kilka strategii jest szczególnie popularnych. Niektórzy gracze będą nabywać akcje w sytuacji, gdy czynniki fundamentalne lub techniczne będą wskazywać na możliwość powstania luki w dniu następnym. Na przykład, w przypadku ogłoszenia raportu w sprawie dodatnich zysków nabywają akcje już po zakończeniu obrotu w nadziei na wystąpienie luki w kolejnym dniu. Gracze mogą również nabywać lub sprzedawać akcje jako pozycje bardzo płynne lub nie na początku ruchu cenowego w nadziei, że uzyskają korzystne wypełnienie luki oraz że trend bieżący utrzyma się. Na przykład, mogą nabywać walutę jeżeli bardzo szybko tworzy ona lukę ceny zwyżkującej przy niskiej płynności rynku oraz gdy nie występuje żaden znaczący punkt oporu (resistance overhead).

Niektórzy gracze będą wypełniać luki w przeciwnym kierunku po ustaleniu ceny najwyższej lub najniższej (często poprzez zastosowanie innych form analizy technicznej). Na przykład, jeżeli dana akcja tworzy lukę ceny zwyżkującej na podstawie raportu spekulacyjnego, doświadczeni gracze mogą wypełniać tę lukę poprzez skrócenie pozycji (shorting the stock). Na koniec, gracze mogą również nabywać akcje kiedy poziom cenowy osiągnie wcześniejszy punkt wsparcia (support) po wypełnieniu się luki.

Oto kilka kluczowych kwestii, które należy zapamiętać podczas grania na luki:

• Po rozpoczęciu wypełniania się luki w cenie akcji, proces ten rzadko jest zatrzymywany z uwagi na częsty brak bezpośredniego punktu wsparcia lub oporu.

• Luki wyczerpania (exhaustion gaps) i ucieczki (continuation gaps) pozwalają przewidywać ruch cenowy w dwóch przeciwstawnych kierunkach – należy upewnić sie, że nastąpiła właściwa klasyfikacja luk, które gracz planuje wykorzystać.

• Inwestorzy detaliczni są tymi, którzy z reguły wykazują nieracjonalną obfitość, ale inwestorzy instytucjonalni mogą także wykorzystywać tę metodę, aby poprawić swoje portfele – należy zatem zachować ostrożność stosując ten wskaźnik oraz upewnić się, że następuje przełamanie ceny przed zajęciem pozycji.

• Należy także zwracać uwagę na wolumen. Wysoki wolumen powinien występować w lukach startowych (breakaway gaps), a niski w lukach wyczerpania (exhaustion gaps).

system inwestowania oparty na lukach

Aby połączyć obie idee przyjrzyjmy się podstawowemu systemowi gry na luki, jaki powstał na rynku forex. System ten wykorzystuje luki w celu przewidywania powrotu do wcześniejszych cen. A oto zasady:

1. Transakcje muszą być zawsze zgodne z ogólnym kierunkiem cenowym (należy sprawdzać wykresy godzinowe).

2. Waluta musi tworzyć znaczącą lukę powyżej lub poniżej kluczowego poziomu oporu na wykresie 30-minutowym.

3. Cena musi powrócić do pierwotnego poziomu oporu. Bedzie to oznaczać, że luka została wypełniona oraz, że ceny powróciły do wcześniejszego poziomu wsparcia.

4. Musi także być widoczna świeczka oznaczająca kontynuację cenową w kierunku, w którym tworzy się luka, co spowoduje, że punkt wsparcia pozostanie na niezmienionym poziomie.

Należy zauważyć, że z uwagi na to, że rynek forex jest rynkiem działającym przez 24 godziny na dobę (transakcje można zawierać codziennie przez 24 godziny od godziny 17.00 w niedzielę do 16.00 w piątek wg standardowego czasu wschodniego), luki na rynku walutowym pojawiają się na wykresie w postaci wysokich świeczek. Pojawiają się one po ogłoszeniu raportu, który przyczynia się do gwałtownego ruchu cenowego przy jednoczesnym braku lub niewielkiej płynności. Na rynku transakcji walutowych, jedyne widoczne luki, które się pojawiają na wykresie mają miejsce w sytuacji, gdy rynek zostaje otwarty po przerwie weekendowej.

Ostateczny efekt

Osoby, które studiują czynniki warunkujące wystąpienie luki oraz są w stanie poprawnie zidentyfikować jej rodzaj, często zwierają transakcje mając duże szanse na odniesienie sukcesu. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że sprawy przybiorą zły obrót. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez obserwację komunikatów elektronicznych wysyłanych w sieci w czasie rzeczywistym (ECN) oraz informacji o wolumenie. To pozwoli zorientować się w jakim miejscu znajdują się poszczególne otwarte transakcje. Jeżeli widoczny jest opór poparty dużym wolumenem (high-volume resistance) uniemożliwiający wypełnienie się luki, należy ponownie rozważyć przesłanki planowanej transakcji, jeżeli nie ma absolutnej pewności, że są one poprawne.

Po drugie, należy upewnić się że gwałtowny ruch dobiegł końca. Nieracjonalna obfitość nie zawsze jest natychmiast korygowana przez rynek. Niekiedy akcje mogą zwyżkować przez lata osiągając ekstremalnie wysokie wartości bez korekty. Należy odczekać na negatywnego wolumenu przy spadkach przed zajęciem pozycji. Na koniec trzeba zawsze pamiętać o stosowaniu zasady stop-loss (zatrzymaj straty) podczas gry. Najlepszą taktyką jest umieszczenie punktu stop-loss poniżej kluczowego poziomu wsparcia lub ustalenie wartości procentowej, np. -8%.

Warto pamiętać o tym, że luki są ryzykowne (z uwagi na niską płynność i wysoką lotność ), ale jeżeli są poprawnie rozgrywane, stwarzają możliwość osiągnięcia szybkich zysków.

Poznaj inne strategie inwestycyjne: