Prosta strategia forex - Analiza techniczna w różnych przedziałach czasowych

Prosta strategia forex – Analiza techniczna w różnych przedziałach czasowych

Analiza techniczna różnych przedziałów czasowych jest to prosta strategia forex polegająca na przeprowadzeniu analizy wybranej pary walut w różnych okresach przedstawionych na wykresie. Zaletą tej strategii foreks jest fakt, że rozpatrując zachowanie się danej waluty w coraz to krótszych przedziałach, inwestor uzyskuje niemal migawkowy obraz ruchów wykonywanych przez daną parę walut, co daje mu możliwość podejmowania opartych na rzetelnej analizie i informacjach decyzji o zakupie lub sprzedaży danej pary walut.

Generalnie wybiera się trzy przedziały czasowe w zależności od strategii inwestycyjnej gracza. Uczestnik rynku forex zakładający dłuższą perspektywę działania ma do dyspozycji wykresy tygodniowe, dzienne oraz czterogodzinne. Inwestor zakładający krótkookresową strategię forex ma do dyspozycji wykres 4-, 1-godzinny, a nawet 15-minutowy. Kluczowe znaczenie ma posłużenie się wykresem o najdłuższym dostępnym horyzoncie czasowym w celu ustalenia “dużego obrazu” oraz kierunku transakcji. Następnie należy przejść do wykresów obejmujący krótszy przedział w celu „dostrojenia” momentu zajęcia pozycji w danym kierunku.

Trendy istnieją w trendach

Być może niektórzy z inwestorów forex znają zwrot “trends exist within trends” [trendy istnieją w trendach]. Na przykład, na wykresie jednodniowym, możemy mieć od czynienia z trendem wzrostowym, podczas gdy na wykresie 4-godzinnym może on być spadkowy, na 1-godzinowym zaś płaski – a wszystko to dla tej samej pary walut.

Powiedzmy, że trend główny oparty jest na dziennym wykresie, który pokazuje tendencję wzrostową w ramach, której jednakże w przedziale czterogodzinowym, pojawiają się symptomy zniesienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończy się ono w pewnym punkcie, po czym wykres 4 – godzinowy pokryje się z wykresem dziennym. W ten sam sposób, w przedziale 4 godzin pojawia się nowy trend utrzymujący się tyko przez 1 godzinę. W miarę zrównywania się tego trendu 1-godzinowego z trendem czterogodzinnym oraz pokrywania się 4-godzinowego z wykresem dziennym, pojawia się punkt – moment korzystny dla zawarcia transakcji.

Ujmując rzecz krótko, jesteśmy zainteresowani zawarciem transakcji w momencie, w którym najkrótsze przedziały czasowe w naszym układzie osiągnęły poziom zniesienia (zniesienie jest to ruch w kierunku przeciwnym do trendu, który został zaobserwowany na wykresie dziennym) i rozpoczyna się nowy ruch w kierunku trendu dziennego. Jest to sygnał do zajęcia planowanej pozycji. Ten typ analizy można porównać do układu zapadek w zamku, które jedna po drugiej ustawiają się we właściwym szyku.

Stosując kilka przedziałów czasowych, inwestor może uzyskać wgląd w zachowanie się wybranej pary walut w trzech różnych przedziałach czasowych oraz wykorzystać te informacje w celu zajęcia danej pozycji walutowej, w momencie, w którym analiza wykresu wskazuje na najwyższe prawdopodobieństwo sukcesu.

Czytaj także:

Fundamental speed strategy to strategia szybkiego zajmowania i wychodzenia z pozycji w oparciu o ściśle określony reżim ekonomiczny. Poznaj ją......