Przewaga informacyjna na rynku walutowym

Przewaga informacyjna na rynku walutowym

Rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym na świecie, a jego wielkość oraz poziom płynności sprawiają, że nowe informacje lub wiadomości są upowszechniane w ciągu zaledwie kilku minut. Rynek forex posiada pewne unikalne cechy, które wyróżniają go spośród innych rynków. Mogą one stanowić „dodatkową przewagę informacyjną” w niektórych sytuacjach i umożliwiać wchłanianie nowych informacji przez dłuższy okres czasu.

Unikalne cechy rynku forex

W odróżnieniu od rynku akcji, które są obracane na rynku zcentralizowanym, jakim jest giełda papierów wartościowych, np. New York Stock Exchange [Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych], handel na rynku walutowym z reguły ma miejsce na rynku pozagiełdowym – over-the-counter (OTC) market. Ta cecha globalnego rynku walutowego oznacza, że zamiast jednego zcentralizowanego miejsca transakcji (jak to ma miejsce w przypadku akcji lub towarów), walutami obraca się na kilku geograficznie zróżnicowanych obszarach, z których większość jest ze sobą powiązana za pomocą najnowocześniejszych technologii komunikacji. Transakcje na rynku OTC oznaczają także, że w dowolnym momencie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia nieznacznie różniących się od siebie kursów danej waluty, podczas gdy akcje mają tylko jedną cenę notowaną na rynku giełdowym w danym momencie.

Globalny rynek walutowy jest jednocześnie jedynym rynkiem finansowym, który jest wirtualnie dostępny przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem weekendów.

Kolejną cechą wyróżniającą rynku walutowego są różne poziomy cen, przy których wchodzą na rynek jego uczestnicy. Jest to cecha odmienna w stosunku do rynków akcji i towarowych, na których ceny są jednakowe dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy

Rynki walutowe mają w wielu strefach czasowych bardzo różnych uczestników poczynając od bardzo dużych banków oraz instytucji finansowych, aż po brokerów detalicznych oraz osoby fizycznej. Banki centralne stanowią największą grupę i są jednocześnie najbardziej wpływowymi uczestnikami rynku walutowego. Na co dzień, duże banki komercyjne stanowią dominującą grupę graczy na rynku walutowym z uwagi to, że posiadają dużych klientów korporacyjnych oraz punkty, w których można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży walut. Duże korporacje, zwłaszcza zaś te, które prowadzą szeroką wymianę handlową i charakteryzują się znaczącym przepływem kapitału, są również zleceniodawcami w przypadku znaczących wolumenów transakcji walutowych. Kolejną grupą uczestników rynku forex są osoby zarządzające inwestycjami oraz fundusze hedgingowe.

Różnice cenowe

Bankowe punkty wymiany walut (inwestycji walutowych) działają na rynku międzybankowym, który charakteryzuje się dużymi transakcjami, wysokim wolumenem oraz ściśle określonymi spreadami. Punkty te, jako inwestorzy, zajmują pozycje walutowe, albo w celu zaspokojenia popytu komercyjnego (np. jeżeli duży klient chce nabyć euro w celu pokrycia kosztów importowanego towaru), albo w celach spekulacyjnych. Banki oferują poważnym klientom komercyjnym ceny zawierające marżę bankową, która jest zależna od wielkości transakcji F/X zawieranych przez klienta). Klienci detaliczni, którzy zamierzają nabyć waluty muszą pogodzić się z różnicami pomiędzy ceną kupna i sprzedaży, które są znacznie większe, niż w przypadku inwestycji na rynku międzybankowym.

Pozycje spekulacyjne a transakcje komercyjne

Na globalnym rynku walutowym pozycje spekulacyjne przeważają w stosunku do komercyjnych transakcji walutowych, które są zawierane z uwagi na prowadzoną przez firmy wymianę handlową lub przepływy kapitałowe, z zastosowaniem wysokiej marży, chociaż dokładny zakres jest trudny do ustalenia. To sprawia, że rynki walutowe są bardzo wrażliwe na nowe informacje, ponieważ nieoczekiwany rozwój wypadków może przyczynić się do przeszacowania pozycji przez spekulantów i ich korekty zgodnie z napływającymi doniesieniami. Na przykład, jeżeli spółka ma dokonać przelewu płatności na rzecz zagranicznego dostawcy, ma ściśle określone okienko, w którym może tego dokonać. Może zaplanować datę zakupu waluty, aby uzyskać korzystny kurs lub zastosować strategię hedgingową w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem; nie mniej jednak, transakcje muszą być realizowane w określonym terminie niezależnie na warunków panujących na zagranicznym rynku walutowym.

Z drugiej strony, inwestor posiadający pozycje spekulacyjne będzie poszukiwać możliwości maksymalizacji swoich zysków oraz minimalizacji strat; w związku z tym, może on podjąć decyzję o utrzymaniu pozycji lub zamknięciu jej w dowolnym czasie. W przypadku nowych informacji, proces korekty takich spekulacyjnych pozycji będzie niemal natychmiastowy. Powszechnie dostępne technologie szybkiej komunikacji przyczyniają się do dramatycznego skrócenia czasu reakcji na wszystkich rynkach finansowych, a nie tylko na rynku walutowym. Po pierwszych reakcjach odruchowych, z reguły następuje bardziej stopniowy proces korekty, gdyż uczestnicy rynku „konsumują i przetrawiają” nowe informacje oraz przeprowadzają ich dogłębną analizę.

Przewaga informacyjna

Chociaż istnieje wiele czynników, które mają wpływ na kursy wymiany, zaczynając od zmiennych ekonomicznych oraz politycznych, aż podane fundamentalne dotyczące popytu i podaży oraz warunków panujących na rynku, struktura hierarchiczna rynku walutowego pozwala największym graczom uzyskać przewagę informacyjną nad drobnymi inwestorami. Dlatego, w niektórych sytuacjach, kursy wymiany trochę wolniej dostosowują się do informacji płynących z rynku.

Na przykład, rozważmy przypadek, którym bank centralny w dużym kraju, którego waluty są w powszechnym obrocie podejmuje decyzję o wsparciu tej waluty na międzynarodowym rynku walutowym – jest to proces znany pod nazwą interwencjonizmu finansowego. Jeżeli interwencja ta jest nieoczekiwana i niejawna, duże banki, od których bank centralny skupuje walutę, uzyskują przewagę informacyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku, ponieważ znają tożsamość oraz intencje nabywcy. Innych uczestników, w szczególności tych, którzy zajmują krótkie pozycje walutowe, może zaskoczyć nagłe wzmocnienie waluty. I chociaż mogą natychmiast zająć krótkie pozycje lub wyjść z innych, fakt, że bank centralny interweniuje w celu wzmocnienia waluty może przyczynić się do poddania w wątpliwość słuszności i zmiany krótkookresowych strategii.

Przykład - reakcja rynku walutowego na doniesienia

Wszystkie rynki finansowe silnie reagują na nieoczekiwane doniesienia lub rozwój sytuacji i rynek walutowy nie stanowi tutaj żadnego wyjątku. Zastanówmy się nad sytuacją, w której gospodarka amerykańska osłabia się i panuje powszechnie oczekiwanie, że rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych (0,25%) w czasie kolejnego posiedzenia. Kursy wymiany będą stanowić podstawowe czynniki przy podejmowaniu decyzji o obniżce aż do ogłoszenia oczekiwanej polityki pieniężnej. Jeżeli jednak, Rezerwa Federalna podejmie decyzję o niewprowadzaniu zmian stóp procentowych w związku z zaistniałą sytuacja gospodarczą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dolar dość dramatycznie zareaguje na ten nieoczekiwany rozwój wypadków. Jeżeli zaś Rezerwa Federalna zasugeruje w swoim oświadczeniu w sprawie polityki monetarnej, że prognozy gospodarcze dla Ameryki ulegają poprawie, może to przyczynić się do wzmocnienia dolara względem wszystkich liczących się walut.

Czytaj także: