Scalping w oparciu o analizę fundamentalną

Scalping w oparciu o analizę fundamentalną

Chociaż analiza techniczna stanowi krytyczny element gry na rynku walutowym – zwłaszcza w przypadku konieczności określenia momentu wejścia i wyjścia z danej pozycji – sama w sobie jest niewystarczająca do opracowania pełnej strategii inwestycyjnej. Nastroje na rynku walutowym kształtowane są głównie przez doniesienia z sektorów ekonomicznych i geopolitycznych w danym dniu. Jego kluczowych graczy – firmy z listy Fortune 500, banki centralne na całym świecie, fundusze hedgingowe gromadzące wielomiliardowe kapitały oraz banki inwestycyjne z najwyższej półki, które je obsługują – nie interesuje fakt, że na świeczkach wykresów godzinowych pary walut EUR/JPY mamy formację podwójnego szczytu. Tego typu uczestnicy runku walutowego tworzą swoje strategie inwestycyjne w oparciu o analizę najnowszych trendów ekonomicznych i geopolitycznych oraz decyzji podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki monetarnej w krajach grupy G-7. Dlatego też, najlepsze podejście do inwestycji na rynku walutowym można podsumować w sposób następujący: decyzje na podstawie analizy fundamentalnej, moment wejścia i wyjścia w oparciu o analizę techniczną.

Która analiza lepsza?

Na rynku walutowym panuje powszechne przekonanie, że gracze, którzy chcą prowadzić inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną, powinni analizować dłuższe okresy z uwzględnieniem wykresów dziennych, a nawet tygodniowych. Ci z inwestorów, którzy wolą inwestować przez krótki okres czasu (na przykład w oparciu o wykresy godzinowe) powinni działać wyłącznie w oparciu o analizę techniczną.

Nic bardziej mylnego. Dla celów niniejszego artykułu definiujemy scalping w odniesieniu do transakcji walutowych, jako strategię polegającą na krótkim inwestowaniu (z reguły w oparciu o wykresy godzinowe lub obejmujące krótsze przedziały czasowe) i zawieraniu transakcji z zyskiem oraz punktem wyjścia (stop) ustalonym na poziomie 20-30 punktów. Scalping fundamentalny na rynku walutowym jest możliwy, a gracze detaliczni posiadają rzeczywistą i znaczącą przewagę w stosunku do dużych graczy, jeżeli chodzi o składanie zleceń i zawieranie transakcji.

Dane ekonomiczne

Jednym z ważniejszych aspektów rynku walutowego jest wymiana informacji z rynku makroekonomicznego, które są przejrzyste, niefabrykowane oraz powszechnie i szybko dostępne dla wszystkich uczestników jednocześnie (Więcej informacji o tym znajdziesz w artykule o informacjach i raportach, które wpływają na rynek forex).

Podstawowe informacje stanowiące siłę napędową rynku walutowego to rządowe informacje o stanie gospodarek krajowych takie jak najnowsze dane dotyczące wysokości zatrudnienia i bezrobocia, tempo wzrostu PKB, raporty dotyczące bilansu eksportowego, poziom inflacji oraz decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych. Raporty te, z reguły publikowane co miesiąc, są dostępne w kalendarzach ekonomicznych.

Data publikacji tych danych jest nie tylko zaplanowana z odpowiednim wyprzedzeniem, ale także natychmiast ogłaszana, podobnie jak ich treść, za pośrednictwem różnego rodzaju portali i agencji informacyjnych takich, jak Bloomberg, Reuters, Dow Jones czy CNBC, przez co stają się powszechnie dostępne. Nie ma potrzeby, aby inwestorzy byli natychmiast informowani o tajnych umowach zawartych pomiędzy Intel (Nasdaq:INTC) a jego partnerami lub o wspaniałym nowym produkcie dopiero co opracowanym np. przez Apple (Nasdaq:AAPL) w jego laboratoriach w Cupertino, Kalifornia.

Na rynku walutowym, to przede wszystkim główne dane ekonomiczne wprawiają rynek w ruch, a inwestorzy na tych rynkach z pewnością mogą z nich czerpać ogromne korzyści. Co więcej, gracze indywidualni często posiadają zdecydowaną przewagę w stosunku do inwestorów instytucjonalnych (korporacje lub fundusze hedgingowe) polegającą na możliwości szybszej reakcji na napływające doniesienia (Przeczytaj także artykuł: Inwestowanie w oparciu o dane ekonomiczne).

Gdzie leży twoja szansa?

Podobnie jak na większości płynnych rynków finansowych świata, dzienne obroty na rynkach transakcji walutowych sięgają niemal 2 trylionów dolarów amerykańskich (w kwietniu 2004r. Bank for International Settlements (BIS) [Bank Rozrachunków Międzynarodowych] opublikował raport, z którego wynikało że wartość transakcji na interesującym nas rynku osiągnęła poziom 1,9 trylionów dzienne). Większość brokerów forex obsługujących klientów detalicznych ma ustalony indywidualny limit 20 milionów dolarów, co oznacza, że można przeprowadzić transakcje do 20 milionów dolarów dla danej pary po bieżącej cenie oferty lub sprzedać walory za tę samą kwotę po obowiązującej cenie kupna.

Wymieniona wartość dotyczy 99% wszystkich zleceń, co ułatwia graczom szybkie wchodzenie na pozycje bez wywierania wpływu na rynek forex. Jednakże poważni gracze poszukujący możliwości inwestycyjnych rzędu setek milionów, a nawet miliardów dolarów mogą mieć wpływ na całokształt i zachowanie rynku. Dlatego dzięki szybkiemu reagowaniu, inwestorzy detaliczni na rynku walutowym, mają szansę na ubieganie dużych graczy i czerpanie korzyści z impetu generowanego przez napływające zlecenia.

Okres docierania informacji ekonomicznych, niezależnie od tego, czy pozytywnych, czy negatywnych, może trwać nawet do kilkunastu godzin i jest to czas upływający zanim poważni (instytucjonalni) inwestorzy zaczną zmieniać lub dostosowywać swoje decyzje do nowych warunków. Dla przebiegłych i szybko orientujących się w sytuacji graczy, zjawisko to oznacza możliwość wykorzystania nowo zaistniałej sytuacji zanim zrobią to inni i uzyskiwanie natychmiastowych krótkookresowych zysków, przed pojawieniem się wielkich graczy i inwestycji zgodnych z ogólnym trendem na rynku.

Jak podejmować najwłaściwsze decyzje scalpinowe?

Gdyby scalping prowadzony w oparciu o wydarzenia ekonomiczne był tak prosty jako kupowanie dobrych i sprzedawanie złych wiadomości, każdy inwestor na rynku walutowym byłby niewiarygodnie bogaty. Naturalnie nie jest to takie proste. Przede wszystkim dobre lub złe wyniki ekonomiczne same w sobie nie mają większego znaczenia dla rynku. Transakcje walutowe są realizowane w oparciu o oczekiwania i spostrzeżenia. Dlatego relatywne porównania mają o wiele większe znaczenie, niż dane bezwzględne.

Załóżmy na przykład, że Stany Zjednoczone ogłosiły 5% wzrost PKB, podczas gdy strefa euro zaledwie 1.5%. Na pierwszy rzuty oka mogłoby się zdawać, że kursy EUR/USD powinny odnotować spadek, ponieważ wyniki jasno wykazują większy wzrost gospodarki amerykańskiej. Gdyby jednak rynek oczekiwał 7% wzrostu PKB w Stanach i zaledwie 0.5% w strefie euro, mogłaby wystąpić odmienna sytuacja, ponieważ informacje ze strefy euro byłyby powyżej oczekiwań, a wyniki gospodarki amerykańskiej sprawiłyby zawód.

Rozgrywanie oczekiwań samo w sobie nie wystarcza do zawierania zyskownych transakcji. W tym właśnie miejscu analiza techniczna powinna być włączona do procesu budowania ogólnej strategii, jako integralny element skutecznej analizy i taktyki fundamentalnej. Najlepszy i najbardziej rentowny scalping ma miejsce w ekstremalnych warunkach technicznych. Tego typu warunki powstają w sytuacji, gdy wykorzystuje się korzystny element zaskoczenia ma miejsce podczas nadmiernej sprzedaży uwarunkowanej technicznie i odwrotnie.

Podczas takich reakcji rynku, waluta może doświadczać skoków cenowych podobnie, jak gumowa piłeczka odbijająca się od podłoża, gdyż każdy uczestnik rynku zajmujący krótkie pozycje będzie podejmować starania w celu ich zbilansowania. Ta sama dynamika ma miejsce w odwrotnym kierunku. Jeżeli walory są nadmiernie wykupowane, a analiza fundamentalna przyczynia się do powstania trendu spadkowego, większość graczy będzie pośpiesznie wychodzić ze swoich pozycji powodując zalew rynku zleceniami sprzedaży, które będą dawać silny napęd dla ruchu spadkowego, który może być z zyskiem wykorzystany.

Gra a rynku walutowym ma wiele aspektów; wymaga wiedzy zarówno fundamentalnej, jak i doświadczenia w zakresie analizy technicznej. Taktyka scalpingu jest możliwa nie tylko w oparciu o dane gospodarcze; może okazać się lukratywna zawsze, jeżeli inwestor zwraca uwagę na dane techniczne jak i fundamentalne. Podobnie jak wszystkie skuteczne przedsięwzięcia w życiu, scalping fundamentalny nie jest sprawą prostą. Potrzeba czasu, aby się go nauczyć, ale ci którym się to uda, odnoszą długotrwały sukces na rynku walutowym.