Strategia inwestowania partyzanckiego

Strategia inwestowania partyzanckiego

Strategia inwestowania partyzanckiego funkcjonujące pod angielską nazwą „guerrilla trading”. Zgodnie z tym co sugeruje barwna nazwa, odnosi się do strategii inwestycyjnej, z której korzystają zręczni inwestorzy wchodzący i wychodzący z rynku forex w krótkich okresach czasu. Taka taktyka inwestowania ma na celu generowanie szybkich zysków i minimalizowanie ryzyka do zera. Cechą charakterystyczną dla inwestowania partyzanckiego jest handlowanie na bardzo krótkie okresy czasu, krótsze nawet od inwestorów posługujących się strategią scalpingu. Mało tego, inwestorzy posługujący się strategią day tradingu, wyglądają przy partyzantach jak inwestorzy długoterminowi. Tylko niektóre automatyczne systemy handlowania posiadają krótsze okresy inwestycyjne od tradera stosującego strategię partyzancką.

Ponieważ głównym celem inwestowania partyzanckiego jest wypracowanie małych zysków w wielu transakcjach, sukces inwestora stosującego tę strategię zależy od niskich prowizji, dużego poziomu dźwigni i przede wszystkim od wąskich spreadów. Stąd też inwestowanie partyzanckie, mimo że możliwe do zastosowania na każdym rynku finansowym, najbardziej pasuje do rynku wymiany walut. Zwłaszcza jest ono skuteczne podczas inwestowania w główne pary walut, które charakteryzują się sporą płynnością i niskimi spreadami.

Charakterystyka inwestowania partyzanckiego

Głównym założeniem każdego inwestora stosującego tę strategię jest wypracowywanie niskich zysków z każdej inwestycji przy jednoczesnym otwieraniu wielu pozycji w tej samej sesji. W ten sposób całkowity zysk z wszystkich pozycji jest na tyle wysoki, że usprawiedliwia wyższy poziom ryzyka, który niewątpliwie towarzyszy inwestowaniu krótkoterminowemu.

Bardzo krótki czas trwania inwestycji: przeciętna inwestycja dla inwestora partyzanckiego trwa co najwyżej kilka minut. Rzadko kiedy ten czas zostaje przekroczony. Wynika to z faktu, że im dłużej trwa dana inwestycja, tym większe istnieje ryzyko, że może ona przynieść inwestorowi stratę.

Małe zyski, jeszcze mniejsze starty: podczas inwestowania partyzanckiego wystarczający jest zysk na poziomie 10 do 20 pipsów z pojedynczej pozycji. W przypadku scalpingu inwestorzy czekają na zysk na poziomie 25-50 pipsów. Oznacza to, że przy inwestowaniu partyzanckim trader nie może pozwolić sobie na ryzyko utraty więcej niż kilku pipsów. Przyjmuje się, że nietrafioną pozycję powinno zamykać się już przy pojawieniu się straty na poziomie 5 do 10 pipsów.

Duża ilość inwestycji: inwestując zgodnie z tą strategią traderzy mogą otwierać nawet 20-25 pozycji w pojedynczej sesji, jeśli warunki do tak intensywnego handlu są korzystne. Sytuacja taka ma zazwyczaj miejsce po ogłoszeniu istotnych danych z gospodarek światowych, np. po podaniu informacji o ilości nowych miejsc pracy w USA lub po ogłoszeniu danych inwestycyjnych.

Analiza techniczna: ze względu na spoglądanie na krótkie okresy czasu podczas inwestowania partyzanckiego traderzy opierają się na analizie technicznej podczas wybierania momentu otwarcia pozycji. Inwestorzy tacy opierają się zazwyczaj na wykresach minutowych przy podejmowaniu decyzji o otwarciu lub zamknięciu pozycji.

Czytaj więcej artykułów o analizie technicznej:

Czym jeszcze charakteryzuje się strategia inwestowania partyzanckiego

Niskie prowizje i spready: ponieważ inwestowanie partyzanckie opiera się na dużej liczbie otwieranych pozycji oraz niskiej stopie zwrotu, jest ono uzależnione od niskiej prowizji i niskich poziomów spreadów. Inwestorzy stosujący tę strategię ograniczają się do inwestowania jedynie w główne pary walut, które charakteryzują się dużą płynnością, a nie w bardziej egzotyczne pary, w których drzemie większy potencjał zysków (ale charakteryzują się mniejszą płynnością).

Doświadczeni inwestorzy: inwestowanie partyzanckie stosowane jest głównie przez bardziej doświadczonych inwestorów, którzy posiadają sporą ilość środków na koncie. Nie wynika to z trudności tej strategii, ale po prostu z faktu, że potrzeba większej ilości środków na koncie, aby zabezpieczyć się przed ewentualną zmianą trendu.

Kalkulowanie ryzyka: inwestowanie partyzanckie wiąże się z kalkulacją ryzyka. W tej strategii polecenie zamknięcia pozycji ustawia się na zaledwie kilka pipsów. Oznacza to, że w przypadku gwałtownych ruchów na rynku, łatwo o porażkę. Inwestor musi więc dobrze przekalkulować, czy inwestowanie w danym okresie jest opłacalne, czy też wiąże się z za dużym ryzykiem.

Przykład inwestycji partyzanckiej

Wyobraźmy sobie inwestora, który posiada na swoim koncie brokerskim kapitał w wysokości $50 000, do wykorzystania jako zabezpieczenie podczas inwestowania z użyciem dźwigni. Broker tego inwestora wymaga 2% zabezpieczenia. Oznacza to, że oferuje temu inwestorowi dźwignię w wysokości 50 do 1. Broker oferuje także spread w wysokości 2 pipsów dla pary walut EUR/USD I pobiera prowizję w wysokości $35 za każdy zainwestowany milion dolarów.

Załóżmy, że nasz inwestor zawiera 10 transakcji z parą EUR/USD. Każda z pozycji dzięki zastosowaniu dźwigni jest w wysokości 1 miliona euro. 6 pozycji przyniosło inwestorowi zysk w wysokości średnio 12 pipsów, a 4 pozycje przyniosły straty w wysokości 6 pipsów. Załóżmy tez dla łatwiejszego liczenia, że stopa wymiany tej pary wynosi 1,3000. Opierając się na średniej wielkości pozycji, która wynosi 1 milion euro, każdy pips jest warty dokładnie $100.

Stąd też zysk i starta tego inwestora przedstawia się następująco:

Zyskowne inwestycje = 6 x 12 pipsów z inwestycji x $100 wartość pipsa = $7200

Pomniejszamy ten wynik o straty:

Nieudane inwestycje = 4 x 6 pipsów z inwestycji x $100 wartość pipsa = $2400

Zysk = $4800

Pomniejszamy ten wynik o prowizje = 455 *

Zysk netto = $4345

(*10 inwestycji x 1 mln EUR x 1,3000 = $13 milionów – łączna wartość inwestycji x $35 za każdy zainwestowany $1 milion = $455).

To oczywiście bardzo uproszczony przykład inwestycji partyzanckiej. Z tego przykładu łatwo jednak wywnioskować, że sukces handlowania przy użyciu tej strategii w duży stopniu zależy od umiejętnego zamykania nietrafionych pozycji przez inwestora oraz umiejętności trzymania otwartych zyskownych pozycji tak długo, aby wypracować wystarczający zysk na pokrycie strat z nieudanych inwestycji.

Dowiedz się, czy ta strategia jest dla ciebie, przeczytaj artykuł: Czy ty możesz inwestować partyzancko?

Poznaj także inne strategie inwestycyjne: