Strategia Momentum Trading (po wybiciu z formacji) i zachowanie dyscypliny inwestycyjnej

Strategia Momentum Trading i zachowanie dyscypliny inwestycyjnej

Aby zastosować strategię momentum trading, należy założyć niezmienność decyzji w przypadku pozytywnego rozwoju sytuacji na rynku forex oraz oczekiwanie na spełnienie zakładanych celów, jeżeli nie zostały jeszcze osiągnięte. Strategia przełamania wymaga zachowania żelaznej dyscypliny – jest to rzadka cecha osobowości, która sprawia, że strategia momentum trading jest jednym z trudniejszych sposobów zarabiania na giełdzie lub rynku forex. Przyjrzyjmy się kilku technikom, które mogą okazać się pomocne w tworzeniu indywidualnych systemów skutecznego inwestowania z wykorzystaniem strategii momentum trading.

Techniki ustalania momentu wejścia

System impulsów opracowany przez dr. Alexandra Eldera umożliwia rozpoznanie sytuacji do zajęcia danej pozycji w trybie momentum trading; oparty jest dwóch wskaźnikach odzwierciedlających dynamikę oraz siłę rynku. Podczas ustalania siły rynku i określenia trendów rosnących i spadkowych można także zastosować wykładniczą średnią kroczącą (EMA). Jeżeli średnia EMA rośnie, rynek wykazuje tendencje rosnące; przy opadającej średniej, rynek przechodzi do fazy spowolnienia. Aby określić dynamikę rynku, inwestor stosuje wykres zbieżności i rozbieżności ruchomych (MACD); jest to oscylator odzwierciedlający kąt zmian trendów zwyżkowych i spadkowych. Jeżeli wykres MACD rośnie oznacza z reguły bardzo silny wzrost. Jeżeli wykres skierowany jest w dół, informuje o nasilającym się trendzie spadkowym.

System wysyła sygnał do zajmowania pozycji, jeżeli obydwa wskaźniki wykazują ruch w podobnym kierunku; sygnał do opuszczenia danej pozycji pojawia się w momencie pokrycia się obu wskaźników. Jeżeli sygnały generowane przez EMA jak i MACD mają ten sam kierunek, zarówno dynamika jak i tempo wzrostu wskazują na ten sam trend wzrostowy lub spadkowy. Jeżeli wykresy EMA oraz MACD rosną, oznaczają dominujący trend wzrostowy, który charakteryzuje się stałym przyspieszeniem. Jeżeli zaś wykresy EMA i MACD kierują się w dół, oznacza to, że rynek zdominowany jest przez silne trendy spadkowe.

Zmiana momentu wejścia na daną pozycję

Wyżej wymienione zasady określania dynamiki i tempa ruchu rynku są stosowane w celu określenia punktów wejścia w precyzyjnym typie inwestowania. Jeżeli akceptowalny dla inwestora okres komfortu odpowiada wykresom dziennym, warto przeanalizować tygodniowe wykresy w celu ustalenia fazy, w jakiej znajduje się rynek (wzrost lub spadek). Aby określić potencjalny trend, jaki może utrzymywać się w dłuższej perspektywie czasowej, można posłużyć się 26-tygodniowym wykresem EMA oraz tygodniowym wykresem średnich kroczących MACD.

Po ustaleniu trendu długookresowego, należy obserwować zwykłe wykresy dzienne i wyszukiwać transakcje zgodne z ustalonym tygodniowym trendem długookresowym. Obserwując 13-dniowy wykres EMA oraz MACD 12-26-9, można już tylko czekać na odpowiedni sygnał z wygodnej strefy wykresów dziennych.

Jeżeli trend tygodniowy jest wzrostowy, należy zaczekać, aż 13-dniowy wykres EMA oraz MACD zaczną piąć się ku górze. W tym momencie powstaje silny sygnał kupna; należy zająć długookresową pozycję i utrzymać ją aż do momentu, w którym sygnał ten zniknie. Dla porównania, jeżeli trend tygodniowy jest spadkowy, należy odczekać aż do momentu, w którym wykresy dzienne pokażą spadek zarówno 13-dniowego EMA oraz MACD. Zjawisko to będzie silnym sygnałem do pokrycia krótkiej pozycji; należy być przygotowanym na to w momencie, w którym sygnał kupna zniknie.

Techniki określania momentu wyjścia z pozycji

Główną przyczyną skutecznego inwestowania po przełamaniu formacji zarówno na rynkach bez dominującego trendu (choppy market), jak i na rynkach z zaznaczonym silnym trendem, nie jest poszukiwanie długookresowego, ale krótkookresowego trendu. Wszystkie trendy na rynku w danym tygodniu oraz najlepsze pozycje do gry są to pozycje, które regularnie wykazują zdecydowane trendy w środku dnia. Pamiętając o tym, należy wysiąść z pociągu rynku rosnącego zanim dojedzie do stacji końcowej.

Jak już wspomnieliśmy, po rozpoznaniu i wykorzystaniu możliwości oferowanych przez występujący silny trend (kiedy dzienne wykresy EMA and MACD wykazują jednocześnie wzrosty), należy wyjść z pozycji w momencie, w którym obydwa wskaźniki zmienią kierunek. Dzienny wykres MACD z reguły (ale nie zawsze) zmienia kierunek jako pierwszy, gdy tylko pęd wzrostowy zaczyna wyhamowywać. Zwrot ten może nie być właściwym sygnałem do sprzedaży, ale wynikiem usunięcia sygnału kupna, który, w przypadku systemu impulsu, ma wystarczająco dużą dynamikę, aby sprzedaż była korzystna.

Kiedy trend tygodniowy jest spadkowy, a dzienne wykresy EMA oraz MACD wykazują coraz to niższe wartości, należy pokryć krótkie pozycje w momencie, w którym wskaźniki przestaną wysyłać sygnał sprzedaży, a trend spadkowy zatrzymał się i zakończył najszybszy moment spadku. Moment jest najdogodniejszy zanim trend osiągnie najniższą wartość. W przeciwieństwie do starannie wybranych punktów wejścia, punkty wyjścia wymagają podjęcia szybkich działań w ściśle określonym momencie, który został rozpoznany, jako moment wskazujący na zbliżanie się końca danego trendu.

Jak zapewne zauważyliście, system impulsowy strategii trading on momentum nie jest procesem skomputeryzowanym lub mechanicznym. Dlatego też dyscyplina jest podstawowym wyznacznikiem sukcesu tego typu strategii: trzeba cierpliwie czekać na „najlepszy” moment zajęcia pozycji oraz bacznie obserwować sytuację, aby nie przeoczyć kolejnego sygnału do wyjścia.

Ile razy podejmowaliście decyzję o inwestycjach w wybrany sektor, a następnie poświęcaliście niezliczoną ilość czasu na analizę fundamentalną lub analizę techniczną w celu wyłonienia spółek/walorów/instrumentów wiodących tylko po to, żeby najeść się strachu podczas składania zlecenia? Strategia na przełamanie pozwala obejść tę przeszkodę.

Miej się na baczności

Mając w pamięci różnorodne czynniki, nowi inwestorzy muszą opracować odpowiednią strategię testując jednocześnie własny poziom tolerancji [ryzyka] oraz zapoznając się z trendami panującymi na rynku. Rynki, na których panuje długotrwały trend wzrostowy przyciągną osoby, które są nieco bardziej agresywne, niż gracze siedzący na ławkach rezerwowych w związku z zakończeniem lepszej fazy trzyletniego spowolnienia na rynku. Ten właśnie typ rynku pozwala ujawnić najlepsze cechy inwestorów lub graczy, którzy koncentrują się na strategii i mają dostatecznie dużo cierpliwości, aby potwierdzić swoje założenia.

Profesjonalni inwestorzy często wykorzystują więcej niż jeden wskaźnik w swoich założeniach, ponieważ żaden pojedynczy wskaźnik nie dostarcza wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zakupie danego waloru.

Poznaj 4 wskaźniki, które musi znać każdy inwestor.